Results for: bilinç Search Results
Family Filter:
5:18
Bu derste, sinir sisteminin genel yapısı moleküllerden işlevsel nöroanatomiye uzanan çeşitli düzeylerde ele alınacaktır. Bunu yaparken insan beyin yapılarının evrimsel süreçte nasıl bugünkü haline ulaştıkları da incelenecektir. Sinir sisteminin, bilinç dahil çeşitli bilişsel işlevleri, fizyolojik yapılarda ne tarz işlemlerle meydana geliyor sorusuna yanıt bulmayı sağlayacak bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca işlevsel beyin görüntüleme teknikleri ile beynin hangi bölgelerinin hangi bilişsel durumlarla ilgilendiğine yönelik son yıllarda oluşan zengin bilgi birikimi anlatılacak, bu araştırma çabasının altında, düşünsel ile maddesel arasında temel bir ayrım olduğunu öneren klasik bir ikiciliğin oluşu ele alınacak ve bu ikiciliğe karşı çıkan nörofenomenoloji akımı tanıtılacaktır.
14 Nov 2010
402
Share Video

29:33
Bu derste, sinir sisteminin genel yapısı moleküllerden işlevsel nöroanatomiye uzanan çeşitli düzeylerde ele alınacaktır. Bunu yaparken insan beyin yapılarının evrimsel süreçte nasıl bugünkü haline ulaştıkları da incelenecektir. Sinir sisteminin, bilinç dahil çeşitli bilişsel işlevleri, fizyolojik yapılarda ne tarz işlemlerle meydana geliyor sorusuna yanıt bulmayı sağlayacak bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca işlevsel beyin görüntüleme teknikleri ile beynin hangi bölgelerinin hangi bilişsel durumlarla ilgilendiğine yönelik son yıllarda oluşan zengin bilgi birikimi anlatılacak, bu araştırma çabasının altında, düşünsel ile maddesel arasında temel bir ayrım olduğunu öneren klasik bir ikiciliğin oluşu ele alınacak ve bu ikiciliğe karşı çıkan nörofenomenoloji akımı tanıtılacaktır.
15 Nov 2010
392
Share Video

21:44
Geçtiğimiz yirmi yıl içinde, “bilinç sorunu” adını verebileceğimiz sorunu çözmeye çabalayan bilimciler ve felsefeciler arasında daha önce görülmeyen boyutlarda bir iletişim ve etkileşim ortaya çıktığını görüyoruz. Bilinç sorununu, bir canlının ya da makinenin bilinçli olabilmesi için hangi niteliklere sahip olması gerektiği sorusu olarak tanımlayabiliriz. Bilimciler ve felsefeciler bu konuda ortak kitaplar ve makaleler yazıyor, birlikte konferanslar düzenliyor, aynı araştırma projelerinde yer alıyorlar; bilim ve felsefe arasındaki sınır giderek bulanıklaşıyor. Peki bu disiplinler arası çalışmada felsefeciler felsefeci sıfatıyla tam olarak ne yapıyorlar, ya da ne yapmalılar? Bu derste, yakın zamandaki bilim-felsefe etkileşimi örneklerine de göz atarak, bu yöntemsel sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bir bilimsel araştırma programının kavramsal altyapısının oluşturulması, deneysel verilerden çıkarımlar yaparken ortaya çıkabilen mantık hataları ve kafa karışıklıklarının giderilmesi gibi, deneysel yöntemlerin bütünüyle dışında kalan uğraşları anlamaya çalışarak, bir zamanlar felsefenin üstlendiği rolleri artık tamamen bilimin üstlenebileceği görüşünü de derste tartışacağız.
16 Nov 2010
388
Share Video

28:42
Geçtiğimiz yirmi yıl içinde, “bilinç sorunu” adını verebileceğimiz sorunu çözmeye çabalayan bilimciler ve felsefeciler arasında daha önce görülmeyen boyutlarda bir iletişim ve etkileşim ortaya çıktığını görüyoruz. Bilinç sorununu, bir canlının ya da makinenin bilinçli olabilmesi için hangi niteliklere sahip olması gerektiği sorusu olarak tanımlayabiliriz. Bilimciler ve felsefeciler bu konuda ortak kitaplar ve makaleler yazıyor, birlikte konferanslar düzenliyor, aynı araştırma projelerinde yer alıyorlar; bilim ve felsefe arasındaki sınır giderek bulanıklaşıyor. Peki bu disiplinler arası çalışmada felsefeciler felsefeci sıfatıyla tam olarak ne yapıyorlar, ya da ne yapmalılar? Bu derste, yakın zamandaki bilim-felsefe etkileşimi örneklerine de göz atarak, bu yöntemsel sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bir bilimsel araştırma programının kavramsal altyapısının oluşturulması, deneysel verilerden çıkarımlar yaparken ortaya çıkabilen mantık hataları ve kafa karışıklıklarının giderilmesi gibi, deneysel yöntemlerin bütünüyle dışında kalan uğraşları anlamaya çalışarak, bir zamanlar felsefenin üstlendiği rolleri artık tamamen bilimin üstlenebileceği görüşünü de derste tartışacağız.
16 Nov 2010
187
Share Video

23:49
Bu derste, sinir sisteminin genel yapısı moleküllerden işlevsel nöroanatomiye uzanan çeşitli düzeylerde ele alınacaktır. Bunu yaparken insan beyin yapılarının evrimsel süreçte nasıl bugünkü haline ulaştıkları da incelenecektir. Sinir sisteminin, bilinç dahil çeşitli bilişsel işlevleri, fizyolojik yapılarda ne tarz işlemlerle meydana geliyor sorusuna yanıt bulmayı sağlayacak bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca işlevsel beyin görüntüleme teknikleri ile beynin hangi bölgelerinin hangi bilişsel durumlarla ilgilendiğine yönelik son yıllarda oluşan zengin bilgi birikimi anlatılacak, bu araştırma çabasının altında, düşünsel ile maddesel arasında temel bir ayrım olduğunu öneren klasik bir ikiciliğin oluşu ele alınacak ve bu ikiciliğe karşı çıkan nörofenomenoloji akımı tanıtılacaktır.
16 Nov 2010
368
Share Video

29:32
Bu derste, sinir sisteminin genel yapısı moleküllerden işlevsel nöroanatomiye uzanan çeşitli düzeylerde ele alınacaktır. Bunu yaparken insan beyin yapılarının evrimsel süreçte nasıl bugünkü haline ulaştıkları da incelenecektir. Sinir sisteminin, bilinç dahil çeşitli bilişsel işlevleri, fizyolojik yapılarda ne tarz işlemlerle meydana geliyor sorusuna yanıt bulmayı sağlayacak bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca işlevsel beyin görüntüleme teknikleri ile beynin hangi bölgelerinin hangi bilişsel durumlarla ilgilendiğine yönelik son yıllarda oluşan zengin bilgi birikimi anlatılacak, bu araştırma çabasının altında, düşünsel ile maddesel arasında temel bir ayrım olduğunu öneren klasik bir ikiciliğin oluşu ele alınacak ve bu ikiciliğe karşı çıkan nörofenomenoloji akımı tanıtılacaktır.
17 Nov 2010
272
Share Video

29:33
Birinci saptama: Her bilinç fiili veya bir şeyin bilincinde olma fiili, eğer bu bilgisel bir süreç olarak kalıcılaşacaksa, o fiilde bulunanın, bulunduğu fiilin bilincinde olmasını, yani kendinin bilincinde olmasını, özbilinci gerektirir. İkinci saptama: Bilincinde olunanların bir arada tutularak bilgisel süreçleri ortaya çıkarabilmesi için iki temel koşul var: i) her bilincinde olunanın tek tek birliğinin ve aynılığının (özdeşliğinin) bilincinde olmak, bu yolla diğerlerinden (diğer aynılığa sahip olanlardan) ayrılığını belirleyebilmek; ii) tek tek bilincinde olunanların biraradalığının birliğinin, yani bütünlüğünün bilincinde olmak. Öyleyse özbilinç, tüm bilme fiillerinin bilişsel açıdan öncelikli formu olmaktadır. Yani kendinin bilinci öyle bir birlik fonksiyonudur ki, kendinin bilinci ve birliği, bilincinde olunanların birliğini de oluşturur; ve kendinin bilinci, bilincinde olunanların tümüne birlik verme yoluyla, bilincinde olunanların bütünlüğüne de bir form sağlar. Bu konuşmanın amacı, özbilincin, birlik, özdeşlik ve bütünlük fonksiyonlarının mantığın biçimsel (formal) işleyişiyle olan bağlantısı hakkında düşünmek.
17 Nov 2010
436
Share Video

21:00
Birinci saptama: Her bilinç fiili veya bir şeyin bilincinde olma fiili, eğer bu bilgisel bir süreç olarak kalıcılaşacaksa, o fiilde bulunanın, bulunduğu fiilin bilincinde olmasını, yani kendinin bilincinde olmasını, özbilinci gerektirir. İkinci saptama: Bilincinde olunanların bir arada tutularak bilgisel süreçleri ortaya çıkarabilmesi için iki temel koşul var: i) her bilincinde olunanın tek tek birliğinin ve aynılığının (özdeşliğinin) bilincinde olmak, bu yolla diğerlerinden (diğer aynılığa sahip olanlardan) ayrılığını belirleyebilmek; ii) tek tek bilincinde olunanların biraradalığının birliğinin, yani bütünlüğünün bilincinde olmak. Öyleyse özbilinç, tüm bilme fiillerinin bilişsel açıdan öncelikli formu olmaktadır. Yani kendinin bilinci öyle bir birlik fonksiyonudur ki, kendinin bilinci ve birliği, bilincinde olunanların birliğini de oluşturur; ve kendinin bilinci, bilincinde olunanların tümüne birlik verme yoluyla, bilincinde olunanların bütünlüğüne de bir form sağlar. Bu konuşmanın amacı, özbilincin, birlik, özdeşlik ve bütünlük fonksiyonlarının mantığın biçimsel (formal) işleyişiyle olan bağlantısı hakkında düşünmek.
17 Nov 2010
319
Share Video

27:26
Birinci saptama: Her bilinç fiili veya bir şeyin bilincinde olma fiili, eğer bu bilgisel bir süreç olarak kalıcılaşacaksa, o fiilde bulunanın, bulunduğu fiilin bilincinde olmasını, yani kendinin bilincinde olmasını, özbilinci gerektirir. İkinci saptama: Bilincinde olunanların bir arada tutularak bilgisel süreçleri ortaya çıkarabilmesi için iki temel koşul var: i) her bilincinde olunanın tek tek birliğinin ve aynılığının (özdeşliğinin) bilincinde olmak, bu yolla diğerlerinden (diğer aynılığa sahip olanlardan) ayrılığını belirleyebilmek; ii) tek tek bilincinde olunanların biraradalığının birliğinin, yani bütünlüğünün bilincinde olmak. Öyleyse özbilinç, tüm bilme fiillerinin bilişsel açıdan öncelikli formu olmaktadır. Yani kendinin bilinci öyle bir birlik fonksiyonudur ki, kendinin bilinci ve birliği, bilincinde olunanların birliğini de oluşturur; ve kendinin bilinci, bilincinde olunanların tümüne birlik verme yoluyla, bilincinde olunanların bütünlüğüne de bir form sağlar. Bu konuşmanın amacı, özbilincin, birlik, özdeşlik ve bütünlük fonksiyonlarının mantığın biçimsel (formal) işleyişiyle olan bağlantısı hakkında düşünmek.
18 Nov 2010
191
Share Video

29:34
Bu derslerde temel olarak zihin felsefesinin (philosophy of mind) temel problemleri –Zihin nedir? Zihnin beden ile ilişkisi nedir? Diğer zihinler problemi. Nitel zihin halleri ve “qualia”. Yönelimsel zihin halleri. Bilinç nedir? – ele alınıp anlatılacaktır. Bunun yanında zihin felsefesinde temel görüşler: Kartezyen düalizm, nötral monizm, behavyorizm, zihin-beden özdeşliği teorisi, fonksiyonalizm, elemeci materyalizm, anomalili monizm ve supervenience işlenecektir.
18 Nov 2010
1304
Share Video

29:45
Bu derslerde temel olarak zihin felsefesinin (philosophy of mind) temel problemleri –Zihin nedir? Zihnin beden ile ilişkisi nedir? Diğer zihinler problemi. Nitel zihin halleri ve “qualia”. Yönelimsel zihin halleri. Bilinç nedir? – ele alınıp anlatılacaktır. Bunun yanında zihin felsefesinde temel görüşler: Kartezyen düalizm, nötral monizm, behavyorizm, zihin-beden özdeşliği teorisi, fonksiyonalizm, elemeci materyalizm, anomalili monizm ve supervenience işlenecektir.
18 Nov 2010
345
Share Video

10:23
Bu derslerde temel olarak zihin felsefesinin (philosophy of mind) temel problemleri –Zihin nedir? Zihnin beden ile ilişkisi nedir? Diğer zihinler problemi. Nitel zihin halleri ve “qualia”. Yönelimsel zihin halleri. Bilinç nedir? – ele alınıp anlatılacaktır. Bunun yanında zihin felsefesinde temel görüşler: Kartezyen düalizm, nötral monizm, behavyorizm, zihin-beden özdeşliği teorisi, fonksiyonalizm, elemeci materyalizm, anomalili monizm ve supervenience işlenecektir.
19 Nov 2010
394
Share Video

29:27
Bu derslerde temel olarak zihin felsefesinin (philosophy of mind) temel problemleri –Zihin nedir? Zihnin beden ile ilişkisi nedir? Diğer zihinler problemi. Nitel zihin halleri ve “qualia”. Yönelimsel zihin halleri. Bilinç nedir? – ele alınıp anlatılacaktır. Bunun yanında zihin felsefesinde temel görüşler: Kartezyen düalizm, nötral monizm, behavyorizm, zihin-beden özdeşliği teorisi, fonksiyonalizm, elemeci materyalizm, anomalili monizm ve supervenience işlenecektir.
19 Nov 2010
290
Share Video

26:37
Bu derslerde temel olarak zihin felsefesinin (philosophy of mind) temel problemleri –Zihin nedir? Zihnin beden ile ilişkisi nedir? Diğer zihinler problemi. Nitel zihin halleri ve “qualia”. Yönelimsel zihin halleri. Bilinç nedir? – ele alınıp anlatılacaktır. Bunun yanında zihin felsefesinde temel görüşler: Kartezyen düalizm, nötral monizm, behavyorizm, zihin-beden özdeşliği teorisi, fonksiyonalizm, elemeci materyalizm, anomalili monizm ve supervenience işlenecektir.
19 Nov 2010
547
Share Video

29:27
Bu derslerde temel olarak zihin felsefesinin (philosophy of mind) temel problemleri –Zihin nedir? Zihnin beden ile ilişkisi nedir? Diğer zihinler problemi. Nitel zihin halleri ve “qualia”. Yönelimsel zihin halleri. Bilinç nedir? – ele alınıp anlatılacaktır. Bunun yanında zihin felsefesinde temel görüşler: Kartezyen düalizm, nötral monizm, behavyorizm, zihin-beden özdeşliği teorisi, fonksiyonalizm, elemeci materyalizm, anomalili monizm ve supervenience işlenecektir.
20 Nov 2010
386
Share Video