Results for: empati Search Results
Family Filter:
2:00
video kayıt­ları, ses kay­dı, idris ses KAY­IT­LARI, kay­dı, ders, kayıt, in­dir, 2010, 2011 nisan, dahiliye pa­tolo­ji, anato­mi, cer­rahi, ünlü, Erdinç erkek genel cer­rahi, video, vide­o­ları, Ah­met, nayır slayt­ları, ders, not­ları, kayıt­ları, klin­isyen, on­line, puan, hesapla­ma, pe­di­atri, fiy­at­ları, özkaya, der­sane­si, başarı sırala­ması sırası, ta­ban, anıl erök­süz kon­ten­jan kadro­lar tus, , tıp fakül­te­si, hacette­pe, ankara, gazi, başkent, tıp fakül­te­si, tıp, üniver­site­si, cer­rah­paşa, ça­pa, bo­zok, atatürk, şahin di­cle, fırat, har­ran, yüzüncü yıl, tokat, gaziantep, mustafa ke­mal, on dokuz mayıs, düzce, abant izzet baysal, sakarya, ak­d­eniz, kas­ta­monu, ulu­dağ, dumlupı­nar, ga­ta,Selçuk, biri­cik, dr.stj.dr.,uz.dr.,doç.dr., prof.dr.,yard.doç. klin­isyen, der­saneleri, on­line, puan, hesapla­ma, pe­di­atri, fiy­at­ları, der­sane­si, başarı sırala­ması sırası, sü­ley­man ta­ban, kon­ten­jan den­eme, sı­navları, koşar va­ka kam­pı va­ka kam­pı soru­ları, biri­cik görün­tü­leri, of­fline off line, gerçeği, yalan­ları gerçek­leri, asker­lik, biy­olog, fiy­at, fo­rum, fasikül­leri, kadro­lar den­eme, sı­navları, va­ka kam­pı va­ka kam­pı soru­ları, görün­tü­leri, of­fline off line, gerçeği, yalan­ları gerçek­leri, asker­lik,biy­olog, fiy­at, fo­rum, fasikül­leri, ho­caları, ho­cası, ho­ca kadro­su, ki­tap, ki­ta­pları, kamp, kurs, kazanan­lar, lis­te­si, bir­in­cisi, ikini­cisi, şubel­er, şubeleri, iletişim ile kazanan­lar, tele­fon, ter­cih re­hberi, ta­ban puan­lar, yan dal, puan­lar, puan­ları, yayıncılık yayın­ları, ücret, spot bil­giler, soruş­tur­ma, burhan al­tın­top Sivas, sı­nav sonuçları,nlp, mı, tusem mi, yestus, özet tus biyokimya soru­ları tus cal­is­ma ki­ta­pları tus cal­is­ma tak­tik­leri nilüfer tus cer­rahi bil­im­ler tus cer­rahi bil­im­ler soru­ları tus dahili bili­im­ler soru­ları tus dahili bil­im­ler tus ek yer­le­stirme sonuçları tus em­briy­olo­ji soru­ları tus en ku­cuk en buyuk puan­lar tus 2010 ar­alık basvu­ru­ları tus 2010 ar­alık ce­vap anahtar­ları tus 2010 ar­alık cikan soru­lar koşar tus 2010 ar­alık sı­nav soru­ları tus 2010 ar­alık sı­nav tar­i­hi tus 2010 ar­alık sı­nav yer­leri tus 2010 ar­alık sonuçları ali not­lar 11 12 ar­alık tus 2010 son­ba­har soru ki­tap­cik­ları tus 2010 son­ba­har soru­ları çubukçu tus­la il­gili sık soru­lan soru­lar gün­cel 2010 tus 2010 son­ba­har basvu­ru­ları tus 2010 son­ba­har ce­vap anahtar­ları tus 2011 aralık mayıs eylül son­ba­har cikan soru­lar tus 2010 son­ba­har döne­mi tus 2011 mayıs sı­nav soru­ları 39. dönem 38. Dönem 37. Dönem çe­lik 38. Dönem mecburi hizmet kurası de­vlet zorun­lu hizmet tus 2010 son­ba­har 11-​12 ar­alık tus 2010 son­ba­har sı­nav tar­i­hi tus 2010 son­ba­har sı­nav yer­leri rıza tus 2010 son­ba­har sonuçları tus 2010 son­ba­har soru ki­tap­cik­ları tus 2010 son­ba­har soru­ları tus 2010 son­ba­har basvu­ru­ları tus 2010 son­ba­har ce­vap anahtar­ları tus 2010 son­ba­har cikan soru­lar tus 2010 son­ba­har döne­mi tus 2010 son­ba­har sı­nav soru­ları tus 2010 son­ba­har sı­nav tar­i­hi tus 2010 son­ba­har sı­nav yer­leri tus 2010 son­ba­har sonuçları tus 2010 son­ba­har soru ki­tap­cik­ları tus 2010 son­ba­har soru­ları oku­muş tus aday bil­gi for­mu tus a hazir­lik tus anato­mi tus biokimya soru­ları, der­sane,süleyman, ses kayıt­ları, genç, klinisyen, klinisyenler
13 Mar 2011
340
Share Video

2:54
video kayıt­ları, ses kay­dı, idris ses KAY­IT­LARI, kay­dı, ders, kayıt, in­dir, 2010, 2011 nisan, dahiliye pa­tolo­ji, anato­mi, cer­rahi, ünlü, Erdinç erkek genel cer­rahi, video, vide­o­ları, Ah­met, nayır slayt­ları, ders, not­ları, kayıt­ları, klin­isyen, on­line, puan, hesapla­ma, pe­di­atri, fiy­at­ları, özkaya, der­sane­si, başarı sırala­ması sırası, ta­ban, anıl erök­süz kon­ten­jan kadro­lar tus, , tıp fakül­te­si, hacette­pe, ankara, gazi, başkent, tıp fakül­te­si, tıp, üniver­site­si, cer­rah­paşa, ça­pa, bo­zok, atatürk, şahin di­cle, fırat, har­ran, yüzüncü yıl, tokat, gaziantep, mustafa ke­mal, on dokuz mayıs, düzce, abant izzet baysal, sakarya, ak­d­eniz, kas­ta­monu, ulu­dağ, dumlupı­nar, ga­ta,Selçuk, biri­cik, dr.stj.dr.,uz.dr.,doç.dr., prof.dr.,yard.doç. klin­isyen, der­saneleri, on­line, puan, hesapla­ma, pe­di­atri, fiy­at­ları, der­sane­si, başarı sırala­ması sırası, sü­ley­man ta­ban, kon­ten­jan den­eme, sı­navları, koşar va­ka kam­pı va­ka kam­pı soru­ları, biri­cik görün­tü­leri, of­fline off line, gerçeği, yalan­ları gerçek­leri, asker­lik, biy­olog, fiy­at, fo­rum, fasikül­leri, kadro­lar den­eme, sı­navları, va­ka kam­pı va­ka kam­pı soru­ları, görün­tü­leri, of­fline off line, gerçeği, yalan­ları gerçek­leri, asker­lik,biy­olog, fiy­at, fo­rum, fasikül­leri, ho­caları, ho­cası, ho­ca kadro­su, ki­tap, ki­ta­pları, kamp, kurs, kazanan­lar, lis­te­si, bir­in­cisi, ikini­cisi, şubel­er, şubeleri, iletişim ile kazanan­lar, tele­fon, ter­cih re­hberi, ta­ban puan­lar, yan dal, puan­lar, puan­ları, yayıncılık yayın­ları, ücret, spot bil­giler, soruş­tur­ma, burhan al­tın­top Sivas, sı­nav sonuçları,nlp, mı, tusem mi, yestus, özet tus biyokimya soru­ları tus cal­is­ma ki­ta­pları tus cal­is­ma tak­tik­leri nilüfer tus cer­rahi bil­im­ler tus cer­rahi bil­im­ler soru­ları tus dahili bili­im­ler soru­ları tus dahili bil­im­ler tus ek yer­le­stirme sonuçları tus em­briy­olo­ji soru­ları tus en ku­cuk en buyuk puan­lar tus 2010 ar­alık basvu­ru­ları tus 2010 ar­alık ce­vap anahtar­ları tus 2010 ar­alık cikan soru­lar koşar tus 2010 ar­alık sı­nav soru­ları tus 2010 ar­alık sı­nav tar­i­hi tus 2010 ar­alık sı­nav yer­leri tus 2010 ar­alık sonuçları ali not­lar 11 12 ar­alık tus 2010 son­ba­har soru ki­tap­cik­ları tus 2010 son­ba­har soru­ları çubukçu tus­la il­gili sık soru­lan soru­lar gün­cel 2010 tus 2010 son­ba­har basvu­ru­ları tus 2010 son­ba­har ce­vap anahtar­ları tus 2011 aralık mayıs eylül son­ba­har cikan soru­lar tus 2010 son­ba­har döne­mi tus 2011 mayıs sı­nav soru­ları 39. dönem 38. Dönem 37. Dönem çe­lik 38. Dönem mecburi hizmet kurası de­vlet zorun­lu hizmet tus 2010 son­ba­har 11-​12 ar­alık tus 2010 son­ba­har sı­nav tar­i­hi tus 2010 son­ba­har sı­nav yer­leri rıza tus 2010 son­ba­har sonuçları tus 2010 son­ba­har soru ki­tap­cik­ları tus 2010 son­ba­har soru­ları tus 2010 son­ba­har basvu­ru­ları tus 2010 son­ba­har ce­vap anahtar­ları tus 2010 son­ba­har cikan soru­lar tus 2010 son­ba­har döne­mi tus 2010 son­ba­har sı­nav soru­ları tus 2010 son­ba­har sı­nav tar­i­hi tus 2010 son­ba­har sı­nav yer­leri kulübü tus 2010 son­ba­har sonuçları tus 2010 son­ba­har soru ki­tap­cik­ları tus 2010 son­ba­har soru­ları oku­muş tus aday bil­gi for­mu tus a hazir­lik tus anato­mi tus biokimya soru­ları, der­sane,süleyman, ses kayıt­ları, genç, klinisyen, klinisyenler
13 Mar 2011
387
Share Video

1:30
Bu videoda dinlerin nasıl merakı köreltiğini, yetersiz cevaplar ile nasıl tatmin olduğumuzu ve asıl önemli olan şeyin diğer insanlar ile empati kurulması olduğunu anlatılıyor.
13 May 2017
113
Share Video

1:30
Bu videoda dinlerin nasıl merakı köreltiğini, yetersiz cevaplar ile nasıl tatmin olduğumuzu ve asıl önemli olan şeyin diğer insanlar ile empati kurulması olduğunu anlatılıyor.
22 Jul 2017
421
Share Video

1:30
Bu videoda dinlerin nasıl merakı köreltiğini, yetersiz cevaplar ile nasıl tatmin olduğumuzu ve asıl önemli olan şeyin diğer insanlar ile empati kurulması olduğunu anlatılıyor.
25 Aug 2017
401
Share Video

1:30
Bu videoda dinlerin nasıl merakı köreltiğini, yetersiz cevaplar ile nasıl tatmin olduğumuzu ve asıl önemli olan şeyin diğer insanlar ile empati kurulması olduğunu anlatılıyor.
1 Oct 2017
173
Share Video

7:02
her sene birkaç ay kalmasından başlayarak bir 1 mayıs tartışması alır başını gider öncelerden başlarsak valilik in verdiği alan kabul edilecek midir, taksim için bastırılacak mıdır; sonrasında ise hangi grup kortejde kimin önünde yürüyecektir, tartışmalı gruplar arasında doğabilecek sorunların bir provakasyona sebep olmaması için ne(-ler) yapılabilir ve tabii ki kürsüdeki konuşma sırası.. en az taksim kadar sembolik olan tüm bu tartışmalar esnasında gözden kaçtığını düşündüğümüz şey coğrafya insanına neden orada bulunduğunun açık ve basit bir şekilde, kendi hayatı ile empati kurarak anlatılması noktasındaki eksikliklerdir. fatih pınar ın kısa belgesel çalışmasında yapmış olduğu bizi bu açıdan sevindirdi. zira amatör ve kısa bir çalışma olmasına rağmen yukarıdaki kaygımıza temas eden bir çalışma. emekçi incedere ailesi nin, ailece 1 mayıs 2010′ da yaptıkları, 1 mayıs ı nasıl kutladıkları ve kendi ağızlarından neden orada oldukları bu çalışmada.
6 May 2010
387
Share Video

2:09
Jack växer upp som en av tre bröder i en familj i mellanvästern. Modern är en känslig kvinna som står för kärlek och empati. Fadern, å andra sidan, försöker lära sina söner att i första hand tänka på sig själva. Föräldrarna kämpar för sina olika åsikter, och Jack står mitt emellan dem. I rollerna: Sean Penn, Brad Pitt Regi: Terrence Malick
28 May 2011
277
Share Video

1:49
En charmig komedi i sann fransk 70-talsanda med Gérard Depardieu och Catherine Deneuve! Suzanne (Catherine Deneuve) är en uttråkad hemmafru som är gift med Robert, en notoriskt otrogen industripamp inom paraplybranschen. Robert driver sitt företag med järnhand och helt utan empati, precis på samma sätt behandlar han sina barn och sin fru. Tills en dag då arbetarna på paraplyfabriken får nog, går ut i strejk och tar Robert som gisslan. Suzanne tar över ledningen av fabriken och till allas förvåning gör hon ett fantastiskt jobb. Hon får oväntad hjälp från den upproriske parlamentsledamoten Maurice Babin (Gérard Depardieu). Men när Robert kommer tillbaka är det slut på friden och saker och ting blir riktigt komplicerade.
14 Jul 2011
609
Share Video