Results for: fiscal cliff, house of representative Search Results
Family Filter:
Spökhuset var en attraktion på nöjesfältet Gröna Lund i Stockholm i Sverige som var som en föregångare till nuvarande House of Nightmares. Skådespelare agerade på olika sätt som spöken för att skrämma och roa besökarna.