Results for: hazreti-mehdi Search Results
Family Filter:
6:22
Sayın Adnan Oktar anlatıyor. www.HazretiMehdi**** - www.Mehdiyet**** - www.Hazretiisagelecek****
27 Jul 2010
332
Share Video

2:07
Gelecek kaygısı ve mal sevgisi nedeniyle parayı ve malı biriktirme hırsıyla hareket eden bir kısım insanlar, ellerindekini harcamak istemez, cimrilik ederler. Bu insanların politikaları genellikle zayıfın gitgide zayıflayıp yok olması, kendilerinin ise biriktirip güçlenerek zengin olmaları üzerine kuruludur. İşte bu nedenle, yoksulu sömürmekten çekinmez, sadaka vermez, cömert davranamaz, kendisi için bile harcayamaz, yalnızca bilinmeyen bir vakit için sürekli olarak biriktirirler. Oysa genellikle beklettikleri ve faiz ile kar getireceğini düşündükleri bu para, üretim hiç yapılmadığından artan enflasyonun hızına yetişemez ve değerini yitirir
1 Sep 2011
603
Share Video

1:50
Mali krizin ikinci en büyük sebebi ise tevekkülsüzlüktür. Yani insanların, malın ve paranın, tüm mülkün Sahibi olan Allah’tan geleceğini unutmaları, panik içinde gelecek kaygısına düşmeleri, Allah’a sığındıkları sürece Allah’ın kendilerini en güzele ileteceğini düşünmemeleridir. Rabbimiz olan Allah, Kendisine dayanıp güvendikleri sürece bir topluluğa mutlaka icabet edeceğini, onları mutlaka koruyacağını ve dilediği taktirde Kendi Katından onları zengin edeceğini vaad etmiştir
7 Jan 2009
294
Share Video

3:19
Faiz üzerine kurulu bir mali sistem olmadığında, insanlar paralarını cimrilik edip saklamadıklarında, cömert olup üretime yöneldiklerinde, ellerindeki parayı hareketlendirdiklerinde, sadaka verdiklerinde ve en önemlisi kendilerine mal ve zenginliği verecek olanın Yüce Rabbimiz Allah olduğuna kalpten inanarak O’na tevekkül ettiklerinde böyle bir mali krizin gerçekleşmesi imkansızdır. Böyle bir sistem içinde insanların yoksullaşması mümkün olmaz. Zenginler fakirlere yardım ettiklerinde, onların da alım gücü olacaktır
14 Jan 2009
388
Share Video

24:02
Sayın Adnan Oktar anlatıyor. www.KurandanSirlar**** - www.Ahirzaman****
21 Jul 2010
186
Share Video

1:37
www.GaibOlanMehdi**** - Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri anlatıyor, "Hz. Mehdi (a.s.) hayattadır."
8 Mar 2011
343
Share Video

3:06
www.MehdininAlametleri**** - Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri anlatıyor, "Hz. Mehdi (a.s.)'ın alametleri zuhur etti."
8 Mar 2011
315
Share Video

2:54
www.HazretiMehdi**** - Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Hz. Mehdi (as)'ın çıktığını inkar edenlerin doğru söylemediği anlatıyor.
19 Mar 2011
362
Share Video

2:54
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki: "Gavs Hazretleri ve oğlu Muhammed Raşit Erol Hazretleri, tam hidayetin Hz. Mehdi (as) ile oluşacağını söylemiştir." www.KutubisittedeMehdiveisa****
12 Mar 2011
275
Share Video

2:27
www.GaibOlanMehdi**** - Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri diyor ki, " Hz. Mehdi (as)'ı anlatacağız. Zaman onun zamanıdır."
12 Mar 2011
208
Share Video

2:02
www.Ahirzaman**** - Ahir Zaman da Afganistan'ın işgali, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerindendir.
12 Mar 2011
198
Share Video

5:47
Ahir Zamanda gerçekleşen olaylar, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametleri. www.MehdininAlametleri****
12 Mar 2011
129
Share Video