Results for: katİl Search Results
Family Filter:
0:39
get more at
27 Dec 2008
193652
Share Video

2:34
KYÖD MARŞI Katıl, üret, paylaş Düşünceler hep çağdaş Katıl, üret, paylaş KYÖD’lüyüz biz arkadaş Bir ışık yanar, Bin ışık çakar İlkeler doğrultusunda İzmit’i nura boğar. Ülkeni seviyorsan, Üretmek istiyorsan, Çağdaş düşünüyorsan Gel katıl, katıl bize. Katıl, üret, paylaş Düşünceler hep çağdaş Katıl, üret,paylaş KYÖD’lüyüz biz arkadaş. El ele çıktık Bu kutsal yola, Ülkeme hizmet aşkıyla Aydınlığı bulmaya. Atatürkçü düşünen, İzmit’le özdeşleşen, Gençliğe destek veren, Tek yüreğiz, tek yürek Katıl, üret, paylaş Düşünceler hep çağdaş Katıl, üret, paylaş KYÖD’lüyüz biz arkadaş. SÖZ: Sevinç KARAKAŞ BESTE: Feridun ASLAN
5 Apr 2010
2497
Share Video

12:18
MÜKEMMELLİK YOLUNDA KYÖD “ İzmit’i bırakıp da İstanbul’ a gittik mi, okumak için, birbirimizi görememenin acısı çökerdi yüreğimize. Haftada bir bile bir araya gelemezdik. Buluşmalarımız yine büyük tatillerde ve İzmit’te olurdu. O zamanlar Halkevi olan sonraki yıllarda lokanta olarak kullanılacak olan salonda oturur ve koca bir eğitim devresindeki ayrılıklarımızın acısını çıkarırdık ‘’, diye anlatıyor, 1947’lerin İzmit’inde bir avuç yüksek öğrenim genci... Zaman akıp geçer, çok partili döneme henüz geçilmiştir. Gönüllerindeki kültür aşkını, İzmit’ in sosyal dokusuna aşılamak isterler. Bıkmadan ve yeni projeler üretme sancısı içinde, düzenli olarak bir araya gelmeye başlarlar. Farkında olmadan KYÖD oluşur. O zamanki adıyla, Yüksek Tahsil Talebe Derneği, Kocaeli Yüksek Tahsil Talebe ve İzmit Lisesinden yetişenler derneğine dönüşür. 1947’lerde ilk kurucular Orhan Demirağacı, Nihat Türer, Kemal Koç, Behçet Turantepe, Necmi Onur, aralarından Orhan Demirağacı’yı başkan seçerler. Çağdaş, Atatürkçü, Laik ve Demokrasiyi, yüreğinde ve çalışmalarında ilke edinerek, halkla bütünleşmenin güzel örnekleri verilir. Hazırlanan tiyatro oyunları köylere götürülür. Kütüphaneler açılır. Atatürk büstleri dağıtılır. Kültürel ve tarımsal amaçlı bilgiler köylere ulaştırılır. Okullar onarılır, pişmaniye şenliğinin temelleri atılır. Adı sonradan Fındıkzade Öğrenci Yurdu olarak anılacak olan , İstanbul’ daki öğrenci yurdu için kampanyalar başlatılır. Takvimler 12 Mart 1971’ i gösterir. Türkiye’nin yeniden gündemine oturan anti demokratik ortam sonrası, ne yazık ki, yeşil İzmit’te, aydın gençlerin yeşerttiği ve yücelttiği dernek, zorunlu olarak tekrar kapanır. Ülkedeki siyasi çalkantıların durulduğu 1974 yılında, derneğin yeniden kurulması için, ilk adım atılır. 60’lı yılların gençleri, 1975 yılında, bu kez mezunlar olarak, aralarına halen okumakta olan öğrencileri de alarak, derneği kurarlar. Ancak 12 Eylül 1980 muhtırasının antidemokratik yasaları, bütün sivil toplum kuruluşları gibi, bir kez daha KYÖD’e yaşam hakkı tanımaz. Fakat yılmak ve yıkılmak yoktur, mutlaka olacaktır ve başarılacaktır… Kollar sıvanır, çalışmalara başlanır. Bu kez eşler ve torunlar da katılır. 13 Ocak 1993 tarihinde KYÖD, üçüncü ve bir kez daha , mezunlar derneği olarak tekrar doğar. Başkanlığa Cemal Badem getirilir. Çalışmalar sırasında, o zamanki Vali Kemal Nehrozoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen’in büyük katkılarını unutmamak gerekir. DERNEĞİN, TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN AMAÇLARI ;. 1. Kocaelili yüksek öğrenimlileri çatısı altında toplayarak, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı birlik ve dayanışmayı gerçekleştirerek çağdaş,demokrat ve laik bir çizgide toplum içinde aydın olmanın sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek, 2. Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, lise ve dengi okulları bitirmiş gençlerimizi yüksek öğrenime özendirerek, yüksek öğrenimin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. 3. Ulusal ve evrensel değerleri esas alarak, yüksek öğrenim gençliği başta olmak üzere, tüm insanlarımızın toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, 4. Ülkemizi, Kocaeli’yi, Kocaeli’nde yaşayan insanlarımızı ve özellikle yüksek öğrenimlileri ilgilendiren sorunların çözümlenmesi için, dernek amaçlarına uygun olmak koşulu ile, merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak. 5. Günümüzün yükseltilmesi gerekli değerleri olan; insan hakları, barış, kardeşlik, birlik ve dayanışmanın özendirilmesine yönelik çalışmalar ve toplumsal sorunlara çözüm üretilmesinde yer alarak örgütlenme bilincine katkıda bulunmak, 6. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün belirlediği temel ilkeler doğrultusunda; kişilikli, kendini sürekli yenileyen, geliştiren, kendi mutluluğunu sağlama yanında bunu başka insanların ve toplumun bütünü içinde değerli ve anlamlı bulan, çağdaş, akılcı, demokrat ve laik yüksek öğrenim gençliğinin yetişmesine katkıda bulunmak, Yüksek Öğrenim yapan gençlerimizin temel gereksinimlerini karşılayacak etkinliklerde bulunmak, kişi, kurum ve kuruluşları özendirmek, Bu ilkeleri benimsemiş, bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve en az beş yıldır Kocaeli’de ikamet eden herkes, KYÖD ailesine katılım için başvurabilir. GENEL MERKEZ ÜRETİM VE ÇALIŞMA MECLİSİ Yönetim Kurulu Üyeleri ve her bir çalışma grubu için Genel Kurul tarafından seçilen, dörder üyeden oluşur. Meclisi oluşturan üretim grupları birer düşünce, proje üretim merkezi gibi çalışırlar. Derneğin amaçlarına uygun konu ve sorunları irdeleyip, sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne ilişkin proje ve politikalar geliştirirler. Dernekte oluşturulan 8 çalışma grubu ve Genç KYÖD’lüler, yaptıkları çalışmalar ile, yönetime yol gösterici projeler üretirler. Çalışma grupları HER HAFTA DÜZENLİ OLARAK toplanır. Yapılan etkinlikler ile, KYÖD misyonuna uygun hareket edilerek, üyeler ve topluma odaklı, iletişim ortamları hazırlanır. KYÖD ÇALIŞMA GRUPLARININ AMAÇLARI ŞU ŞEKİLDE ÖZETLENEBİLİR. 1- SPOR VE GENÇLİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU Genel olarak gençlik sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirir ve bunları topluma aktarır. KYÖD üyelerinin ve giderek tüm toplum kesitlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine katkı yapmak ve onları KYÖD hedefleri doğrultusunda yönlendirerek, geleceğin güçlü kadrolarını yaratmayı amaç edinir. 2- EĞİTİM, KÜLTÜR ve SANAT HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU İlk, orta ve yüksek öğrenimde yetişen çocuklarımız ve gençlerimizin ÇAĞDAŞ, İLERİCİ, ATATÜRKÇÜ birer aydın olarak yetişmelerinin sağlanmasında katkı yapar. Sorunların çözümüne ve eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik projeler üretir. Kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmaya ve sergilemeye yönelik çalışmalar yapar. 3- ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU İzmit Körfezi çevresinde yer alan yerleşimler, sanayi kuruluşları, kara ve deniz ulaşımı ile yaratılan çevre kirlenmesinin insan ve çevresi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri araştırır. İnsan ve çevre sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur ve KYÖD üyelerinin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirir. 4- TOPLAM KALİTE ÇALIŞMA GRUBU Toplam Kalite İlkelerinin tüm üyeler için bir yaşam biçimi olarak yerleşmesini ve derneğin tüm karar, uygulama ve etkinlik alanlarında etkin ve sürekli olmasını sağlar. 5- ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMA GRUBU Yerel ve ulusal birikimlerin yanısıra, uluslararası deneyimleri ve birikimleri KYÖD üyelerine aktarır. Bu tecrübeler ışığında oluşacak her türlü projeye katkı sağlar ve bu çalışmaların ulusal ve uluslararası bağlantılarını kurar. 6- KENTSEL VE KIRSAL YAŞAM SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU Kentsel yaşamın insan onuruna yaraşır, çağdaş bir düzeye ulaşması için verilen ve verilmesi gereken hizmetleri araştırır. Var olan yatırımları takip eder, mümkün olanlar için yarı profesyonel kadrolar oluşturur ve örnek uygulamalar yapar. 7- ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA GRUBU Üyeler arasındaki iletişim ve ilişki düzeyini geliştirmeyi ve birbirileriyle sıcak dayanışma içerisinde olmasını hedefler. Üyelerin üretkenliğini ve birikim düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler planlar. 8- BASIN YAYIN VE ARŞİVLEME ÇALIŞMA GRUBU Tüm KYÖD yayınlarını hazırlamak ve KYÖD arşivini oluşturmak yönünde çalışır. KYÖD VE KURULUŞLARI Üçüncü kuruluşuyla birlikte kendi öz varlıklarına ve tesislerine kavuşma yönünde büyük çabalar sarf edilmiştir. Bu amaçla, 1995 yılında; • 120 KYÖD’lünün katılımıyla Radyo KYÖD, • 74 KYÖD’lünün bağışlarıyla KYÖV , Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı , kurulur. Ayrıca KYÖD Sosyal Tesis İşletmeciliği Şirketi hayata geçirilir. KYÖV’ün çalışmaları sonuç verir ve 17 Ağustos depremine rağmen, 1999 – 2000 eğitim döneminde ODTÜ-KYÖD İlköğretim Okulu Arızlı mevkiinde ve 30 dönüm arazi üzerinde yapılan tesisleriyle, eğitim-öğretime başlar. Okulun yeri ve tesisler KYÖV’e ait olup, işletimi ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından yapılmaktadır. 17 Ağustos depreminden sonra KYÖD, Kocaeli Valiliği ile işbirliği başlatarak, KYÖD Arama-Kurtarma ve Medikal Ekibini kurar. KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ’NDE TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI KYÖD’de 1995-1996 döneminde Çalışma Gruplarının kurulması, KYÖD’ün Toplam Kalite konusunda ilk adımı olur. Çalışma Grupları daha sonra seçim ile göreve gelmek üzere tüzükte yerini alarak, sabit organlara dönüşür. 1997 yılında, Toplam Kalite Modeli yapılanmasına uygun olarak KYÖD’ün Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, Kritik Süreçleri ve Sloganı, belirlenir. 1997 içerisinde KYÖD TOPLAM KALİTE EL KİTABININ basımını tamamlanarak, üyeler ve tüm sivil toplum örgütleri için kalıcı bir referans bir kitap oluşturulur. h KYÖD Haziran 1996 da Habitat II toplantılarıyla uluslararası ilişkilere yönelmiştir. KYÖD İzmit Kent Kurultayı’nın oluşumunda kurucu rol oynamıştır. Sonuç olarak diyoruz ki ; KYÖD Türkiye de büyük bir oluşumdur. KYÖD çalışma Gruplarıyla projeler üreterek, çağdaş ve aydınlık sesi Radyo KYÖD ile halka sesini ve mesajını duyurarak ve KYÖD İlköğretim Okulu ile aydınlık ve çağdaş nesiller yetiştirerek, 2000’li yıllarda Atatürk’ün gösterdiği çağdaş dünyaya girmiştir. Yapılanlar hiçbir zaman yeterli görülemez. KYÖD, enerjisi ve devrimci karakteriyle yeni hedeflere koşmaya devam etmektedir.
21 Mar 2009
1005
Share Video

5:37
Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim (Video-Klip) www.konservehaber****
19 Jun 2009
3201
Share Video

2:09
babasının kollarında israilli katellerce öldürülen 12 yaşındaki Muhammed içinder bu türkü.
10 Dec 2009
821
Share Video

3:55
AMERİKA AKP NİN DESTEĞİYLE AFGANİSTAN VE IRAK TA MİLYONLARCA MÜSLÜMANI ÖLDÜRDÜ-OY VEREN HERKES VEBAL ALTINDADIR
31 Jul 2011
106
Share Video

4:59
AMERİKA 21.YÜZYILDA EN FAZLA MÜSLÜMAN ÖLDÜREN ÜLKEDİR-IRAK VE AFGANİSTAN DA YÜZBİNLERCE MÜSLÜMANI ÖLDÜRDÜ AMERİKA
16 Feb 2012
78
Share Video

1:46
gazzeye destek, çağlayan turkey, istanbul, saadet partisi katil abd=israil=işbirlikçileri ameliKAN kahrolsun
6 Jan 2009
672
Share Video

5:50
Erdogan Davos oturumunu terketti Basbakan Recep Tayyip Erdogan, Siyonist Israil'in yaptiklarini Cumhurbaskanlari Peresin yaninda yuzune bir tokat gibi vurdu ve oturumu terketti M. Fatih Gediman- Haber5**** Basbakan Recep Tayyip Erdogan, Siyonist Israil'in yaptiklarini Cumhurbasknlari Peresin yaninda yuzune bir tokat gibi vurdum ve oturumu terketti Basbakan Recep Tayyip Erdogan, Israil Cumhurbaskani Peres'in de hazir bulundugu DAVOS duzenlenen oturumda, Israil'in barbar oldugunu soyleyerek oturumu terketti Basbakan'dan Onurlu Tavir! Basbakan Recep Tayyip Erdogan, Isvicre'nin Davos kasabasinda katildigi buyuk oturumda Israil Cumhurbaskani Simon Peres ile tartisti. Simon Peres'in Turkiye'nin Gazze katliamina verdigi tepkiyi elestirmesinin ardindan soz alan Basbakan Recep Tayyip Erdogan, Israil'in tavrinin barbarca oldugunu soyledi. Israil'in Eli kanli katil bir devlet oldugunu soyleyen Erdogan, oturum yoneticisinin sozunu kesmesi uzerine, 'O 25 dakika konusuyor dinliyorsunuz, ben konusmaya baslayali henuz 12 dakika oldu, benim sozumu kesiyorsunuz. Davos benim icin bitmistir. Davos'a da bir daha gelmem' diyerek oturumu terketti. Konusmasi sirasinda kendisine mudahale eden isimlere eli ve diliyle gerekli tepkiyi veren Basbakan Erdogan, Israil ile ilgili tum dunyanin dusundugu fakat kimsenin dile getiremedigi gercekleri bu denli dile getiren ilk isim oldu. Tum Dunya televizyonlarinda son dakika haberi olarak gecen bu haber ile Basbakan Erdogan buyuk takdir topladi.
2 Feb 2009
12889
Share Video

3:46
mail:grupbarokyahoo**** facebook: Grup Barok Uluyoruz biz köpek gibi, koyun bile değiliz sayende Açlıktan birbirimizi, yiyeceğiz senin sayende O kati oğlun bile, gemi aldı senin sayende Biz işsiz yurttaşların, borç batağında sayende Sayende firavunu arar olduk, karabasan gibi çöktün üstümüze Sayende firavunu arar olduk, karabasan gibi çöktün üstümüze Sayende, sayende, senin sayende Sayende, sayende, senin sayende Vurdun semeri sırtımıza, at bile değiliz sayende Aziz Nesin’in sözleri, doğrulandı senin sayende Ülkemin toprakları, yabancılar aldı sayende Tekrar PKK hortladı, katiller aramızda sayende Sayende firavunu arar olduk, karabasan gibi çöktün üstümüze Sayende firavunu arar olduk, karabasan gibi çöktün üstümüze Sayende, sayende, senin sayende Sayende, sayende, senin sayende We are howling like dogs. We are not even sheeps. because of you… We are going to eat each other from starvation because of you Even your stiff son has bought a ship, because of you (Burada “owing to you” ya da “thanks to you” denmesi lazım aslında) Your unemployed citizenz are insolvent, because of you Because of you we became looking for Pharaoh, You lied on us like incubus Because of you we became looking for Pharaoh, You lied on us like incubus Becasuse of you, because of you, because of you… Becasuse of you, because of you, because of you… You saddled on our back, we are not even a horse, because of you The words of Aziz Nesin are certified because of you Lands of my country are sold to foreigners because of you Again PKK, again the killers around us… because of you Because of you we became looking for Pharaoh, You lied on us like incubus Because of you we became looking for Pharaoh, You lied on us like incubus Becasuse of you, because of you, because of you… Becasuse of you, because of you, because of you…
2 Apr 2009
584
Share Video

2:11
faceBÖK bir tuhaf ola ola sunar... faceBÖK : *******www.facebook****/facebokface EĞER IQ'UN 120 VE ÜZERİNDEYSE, O ZAMAN KATIL ARAMIZA, INTERNETE GİRMEYE SEBEBİN OLSUN Admin : Bört Vader *******www.bokface.tr.gg
9 Oct 2009
4366
Share Video

7:35
Video haberin aslı, TARAF Gazetesi' ne aittir. İlgili video EnSonHaber****' dan alıntılanıp, aslına uygun biçimde paylaşılmıştır.Dağlıca Taburu'nda askerlerin ölümünden sonra yas yerine içkili, davullu eğlence düzenlendiği ortaya çıktı. Eğlenceyi baskın gecesi düğünde olan Yarbay Dirik düzenlemiş. İşte çarpıcı olay:Dağlıca Taburu ile ilgili son olarak bir kamera kaydı ele geçirildi. Toplam 45 dakikadan oluşan kamera kaydı, Dağlıca baskınından 69 gün sonra taburda yapılan yılbaşı eğlencesine ait. Eğlenceye katılan askerlere hediye edilmek üzere çekildiği tarih ve çeşitli yazılarla motajlanarak hazırlandığı anlışalan kamera görüntülerinde, askeri kanunlara göre yasak olmasına rağmen Tabur Komutanı Yarbay Onur Dirik başta olmak üzere komutan ve erler taburda içki içiyor. Görüntülerden, gecenin sonuna doğru askerlerin oldukça sarhoş oldukları açıkça anlaşılıyor. GERİLLA gerilla HPG stran türkü gerilla süper rap hpg pkk gerilla pkk serok apo serok apo serok apo roj tv roj tv roj tv kurdihs kurd kurdistan hewler kurdistan kurdistan kurdistan kurdistan kurdistan newroz newroz DTP dtp DTP dtp DTP bahoz erdal murat karayılan abdullah öcalan amed amed amed diyarbakır amed amed diyarbakır hpg gerilla amed mardin urfa urfa urfa urfa batman batman batman batman batman batman amed pkk pkk pkk pkk hpg hpg hpg dersim dersim dersim dersim dersim dersim dersim seyit rıza alevi deyişler turkey turkish pkk mhp hpg ülkü mehmetçik devrim munzur dersim abdullah öcalan serok apo gerilla demokrat akp müzik TERÖRİST DEVLET TÜRKİYE KATİL POLİS. POLİS TERÖRÜ. DEVLET TERÖRÜ. GERİLLA . PKK. KÜRDİSTAN MHP AKP CHP DERSİM AMED DİYARBAKIR MÜZİK HALAY KÜRTÇE KURDİSH GOVEND DTP DTP GERİLLA PKK HPG PKK HPG turkish police tortured the kurdish people on street.all people must watch this video. turkey wants join europian union with these terrorist behavior. stop terrorist state turkey. stop massicırse. turkey is new hitler nazi state and enemy of the all human. terorist mhp terrorist turkey hitler turkey mhp ülkücü başbuğ Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının faşizme karşı verdiği savaş şimdi PKK özgürlük hareketinin mücadelesinde yaşıyor. Faşizme diz çöktüren PKK Deniz ve yoldaşlarının da intikamını alıyor. Özgürlük PKK ile gelecektir. Halkın umudu haline gelmiştir ve sadece Kürtlerin değil ezilen tüm ortadoğu halklarının özgürlüğe bir çıkışı olmuştur. deniz gezmiş mahir çayan hüseyin inan yusuf aslan dhkc dhkp tkp tikko pkk hpg devrim sosyalizm komunizm faşizm üniversite çatışma grup yorum grup ekin özgürlük efkan şeşen gerilla hpg gerilla pkk barış kardeşlik türk kürt üniversite çatışma gerilla devrim ve sosyalizm grup munzur dersim pkk devrim sosyalizm dersim munzur alevi deyiş türkü müzik halay dersim munzur amed diyarbakır dersim munzur seyid rıza koçgiri isyan munzur isyan DENİZ GEZMİŞ PKK HPG DHKP DHKC TKP TİKKO DERSİM MUNZUR GERİLLA MHP TÜRKİYE ABDULLAH ÖCALAN DEVRİM DEVRİMCİ KÜRT ÖZGÜRLÜK serok apo MÜZİK music ibo ibrahim tatlıses yaprak dökümü kurtlar vadisi dizi türkiye türk kürt gerilla mehmetçik ordu tsk yaprak dökümü pkk apo serok mhp ülkü akp chp türkü halay komik komedi
27 Oct 2009
1948
Share Video

3:51
Derslerimize Katilin: *******www.zeybetiko****/Dersler.html Gecelerimize Katilin: *******www.zeybetiko****/Gece.html *******www.zeybetiko****/Gecem.html Yahoo Yazisma Grubumuza Katilin: *******groups.yahoo****/group/zeybetiko/ FaceBook Grubumuza katilin: *******www.facebook****/group.php?gid=5628563177 Linki tiklayin ve acilan grup sayfasindaki KATIL butonuna basin ...
15 Dec 2009
1196
Share Video

4:19
Derslerimiz: *******www.zeybetiko****/Dersler.html Gecelerimiz: *******www.zeybetiko****/Gecem.html Grubumuz: *******www.facebook****/group.php?gid=5628563177 (Sayfanin ustundeki KATIL butonuna basin)
12 Mar 2010
682
Share Video

1:04
Ebook percuma lambat pancut ketika di atas katil di *******lambatpancut****/ & tips lain kesihatan batin suami isteri, layari *******panduanbatin****/. Empat Langkah Memberi Rangsangan Pada Payudara Isteri Anda Sehingga Dia Orgasm Isteri anda boleh alami orgasm jika anda merangsang bahagian payudaranya. Berikut adalah empat langkah yang anda boleh ikut Langkah pertama : Baringkan dia di sebelah anda. Baringkan isteri anda di sebelah anda. Mulakan mencium di bahagian kepala sehingga ke bawah. Semasa mencium, anda raba payudara isteri anda. Jangan lepaskannya walaupun anda hanya letakkan sahaja kerana haba dari tangan anda boleh merangsang payudara isteri anda. Langkah kedua ; Rangsang imaginasi isteri anda. Rangsang imaginasi isteri anda dengan berkata ayat – ayat romantic dan ayat – ayat lucah. Beritahu dia nikmat yang bakal anda beri pada dia nanti. Langkah ketiga : Teruskan merangsang payudara isteri anda. Selepas anda melihat isteri anda sedikit terangsang, anda berhenti berkata – kata dan teruskan rangsangan di payudara. Raba payudara isteri anda dengan lembut dan sekali sekala bermain dengan putingnya. Sambil itu, anda cium mulut isteri dan bahagian sensitive dia yang lain. Langkah keempat ; Mencium dan menjilat payudara. Apabila anda mula melihat isteri anda mengerang, anda teruskan rangsangan dengan mencium dan menjlat payudara isteri anda. Jangan berhenti. Bermain – main dengan puting isteri anda. Cium dan hisap puting isteri anda. Rangsang payudara isteri anda secara bergilir – gilir iaitu satu di cium dan satu lagi di raba. Teruskan sehingga isteri anda basah sepenuhnya di bahagian vagina dan dia pasti akan alami orgasm.
22 Dec 2012
1774
Share Video

1:49
Ebook percuma lambat pancut ketika di atas katil di *******lambatpancut****/ & tips lain kesihatan batin suami isteri, layari *******panduanbatin****/. 8 Kebaikan Orgasm Pada Isteri Jika anda sayangkan isteri anda, anda perlu pastikan dia alami orgasm setiap kali anda lakukan seks kerana dia bakal peroleh lapan kebaikan berikut: Kebaikan orgasm pertama. Isteri anda akan rasa seronok dan gembira kerana alami perasaan yang sensasi. Percayalah setiap kali anda berjaya berikan isteri anda orgasm, dia akan sentiasa tersenyum pada anda. Hasilnya anda akan sentiasa di sayangi. Kebaikan orgasm kedua. Isteri anda akan rasa semua keperluan hidupnya berjaya di penuhi. Kebaikan orgasm ketiga. Isteri akan rasa perasaan teruja di mana perasaan ini hanya akan datang melalui kepuasan seks. Kebaikan orgasm keempat. Isteri anda akan lebih yakin kerana dia baru alami hubungan yang sangat nikmat. Apabila isteri anda lepaskan segalanya melalui hubungan seks, dia akan rasa lebih yakin. Kebaikan orgasm kelima. Isteri anda rasa tekanan seksual telah di lepaskan. Ketika melakukan hubungan seks, anda berdua akan menyimpan ledakan seksual di hati masing–masing. Apabila isteri anda alami orgasm, ledakan seksualnya akan terlepas dan dia akan rasa sangat bahagia dan lega. Kebaikan orgasm keenam. Isteri anda akan waras kerana semua tekannya sudah terlepas apabila dia alami orgasm. Kebaikan orgasm ketujuh. Isteri anda akan rasa dirinya di cintai. Semasa hubungan seks berlangsung, dia sangat inginkan kepuasan dan apabila anda berikan orgasm pada dia, dia rasa sangat di cintai oleh anda. Kebaikan orgasm kelapan. Isteri anda akan lebih percaya pada anda. Pendek kata, jika anda berjaya memberi isteri anda kepuasan dalam hubungan seks, dia akan jadi lebih bahagia apabila bersama dengan anda. Rumah tangga anda juga akan lebih aman dan harmoni.
11 Oct 2012
2491
Share Video