Results for: polish Search Results
Family Filter:
2:04
Auto detailing is never complete without detailing your wheels. Lane's aluminum wheel and tire cleaning kit will save you time and money! Go to www.lanescarproducts**** for more info.
15 Nov 2007
957
Share Video

3:12
This video segment will show you how to repair damaged CD's, DVD's, iPods, Cellphone and PDA screens, portable game players such as PSP's, Nintendo DS and Gameboys, and any other plastic surfaces that have been scratched.
15 Nov 2007
5428
Share Video

1:34
Alpha Kitty presents: Big Fashionista! A celebration of the most cutting edge Fashion Authorities in NYC and their style obsessions of the moment.
2 Dec 2007
1959
Share Video

3:04
On the eve of shooting, a few last minute details
9 Dec 2007
577
Share Video

2:40
What could possibly go wrong?
9 Dec 2007
317
Share Video

14:14
Funny time with my friends
22 Dec 2007
1529
Share Video

0:08
A GREAT COLOUR FOR GREAT CAR BY BMW
11 Jan 2008
369
Share Video

0:24
this is photo with moon elipse :-)
21 Feb 2008
1370
Share Video

4:51
The human cruelty is like the insect cruelty! Song; "The Holocaust" Album: Death Experience (1999)
24 Feb 2008
685
Share Video

5:04
Song: "A Perfect Song for a Movie Soundtrack" from album "Bootleg Her 4" Images from our dear country with metal song. Prezentacja na polski Enjoy!!
24 Apr 2010
909
Share Video

6:42
Song: Storm In Wroclaw Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa, jednak osadnictwo słowiańskie na Ostrowie Tumskim istniało co najmniej 150 lat wcześniej. Od końca X wieku znajdowało się pod panowaniem Piastów. W 1035 roku, w okresie tzw. Reakcji Pogańskiej, źródła informują o budowie świątyni pogańskiej w mieście. W XIII wieku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim, w 1335 miasto przeszło pod panowanie królów Czech, później (po krótkim epizodzie panowania węgierskiego) wraz z Koroną Czeską zostało włączone do Monarchii Habsburskiej. W 1741 wraz z większością Śląska zostało zdobyte przez Prusy, w związku z czym w latach 1741-1918 oficjalna nazwa miasta brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław (niem. Königliche Haupt- und Residenzstadt Breslau), w latach 1918-45 Miasto Stołeczne Wrocław (Hauptstadt Breslau). W 1945 miasto zostało ogłoszone twierdzą (Festung Breslau) i w wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zostało zniszczone w 70%, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. Po II wojnie światowej Wrocław decyzją konferencji poczdamskiej został włączony do Polski. Większość niemieckich mieszkańców miasta przymusowo ewakuowano w głąb okupowanych Niemiec, natomiast do Wrocławia repatriowano tysiące mieszkańców ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic, a także z Wileńszczyzny. Na początku XIX wieku (krótko po zburzeniu murów miejskich w 1807) miasto zamieszkane było przez 78 tysięcy osób (dane z 1819). W połowie wieku liczba ludności przekroczyła 150 tysięcy, w 1870 - 200 tysięcy, pół miliona osiągając na początku XX wieku (wg zestawienia Heinza Rogmanna z roku 1937 w 1910 mieszkało w mieście 512.105 osób, natomiast wg suplementu encyklopedii Orgelbranda liczba ta wynosiła 510.929 osób). Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia sprzed roku 1939 miasto osiągnęło w 1983 i od tego czasu utrzymuje się na poziomie pomiędzy 630 a 645 tysięcy osób. Cynthia Witthoft
10 Jun 2009
1265
Share Video

1:43
"The Adventures of Hungry Asmodeu" Album: The Fifth Pillar Of Conscience (2004) Asmodeu: Asmodai or Asmodeus is a demon mostly known from the deuterocanonical Book of Tobit. The demon is also mentioned in some Talmudic legends, for instance, in the story of the construction of the Temple of Solomon. Spelling variations deriving from Asmodai/Asmodeus include Ashmadia, Ashmedai (Hebrew), Asmodaios-Ασμοδαίος (Greek), Asmoday, Asmodée (French), Asmodee, Asmodei, Ashmodei, Ashmodai, Asmodeios, Asmodeo (Spanish and Italian, from a Latin declination), Asmodeu, Asmodeius, Asmodi, Chammaday, Chashmodai, Sidonay, Sydonai. The name Asmodai is believed to derive from Avestan language *aēšma-daēva, where aēšma means "wrath", and daēva signifies "demon". While the daēva Aēšma is thus Zoroastrianism's demon of wrath and is also well attested as such, the compound aēšma-daēva is not attested in scripture. It is nonetheless likely that such a form did exist, and that the Book of Tobit's "Asmodaios" (Ἀσμοδαῖος) and the Talmud's "Ashmedai" (אשמדאי) reflect it. Although there are also functional parallels between Zoroastrianism's Aēšma and Judaism's Asmodai/Asmodeus, the linguistic relationship does not denote conceptual continuity. The two are mythologically and culturally distinct. The Asmodeu of the Book of Tobit is attracted by Sarah, Raguel's daughter, and is not willing to let any husband possess her (Tobit, vi.13); hence he slays seven successive husbands on their wedding-nights, thus impeding the consummation of the sexual act. When the young Tobias is about to marry her, Asmodeus purposes the same fate for him; but Tobias is enabled, through the counsels of his attendant angel Raphael, to render him innocuous. By placing a fish's heart and liver on red-hot cinders, Tobias produces a smoky vapor which causes the demon to flee to Egypt, where Raphael binds him. Asmodeus would thus seem to be a demon characterized by carnal desire; but he is also described as an evil spirit in general: 'Ασμοδαίος τὸ πονηρὸν δαιμόνιον or τõ δαιμόνιον πονηρόν, and πνεῦμα ἀκάϑαρτον. It is possible, moreover, that the statement, "Asmodeus loved Sarah," implies that he was attracted not by women in general, but by Sarah only. [Znaczenie przypisywane Asmodeusowi w demonologii jest mniejsze niż w judaizmie czy zoroastrianizmie - według Mniejszego klucza Salomona plasuje się on dopiero na 32 miejscu w piekielnej hierarchii. Chrześcijańscy demonolodzy są zgodni co do jego zadań w Piekle - ma on rozbudzać pokusy cielesne. Według Malleus Maleficarum jest on demonem pożądania, z czym zgadzał się Sebastian Michaelis dodając, że jego przeciwnikiem jest Św. Jan. Według niektórych XVI-wiecznych demonologów, którzy przypisywali każdemu z miesięcy "patronującego" mu demona, Asmodeus jest najsilniejszy w listopadzie. Według innych demonologów, czasem przypisanym temu demonowi był okres od 30 stycznia do 8 lutego. Ma on pod komendą 72 legiony demonów i jest jednym z królów Piekła (Lucyfer miałby być cesarzem). Według innych podań jego domeną jest też hazard, zemsta i homoseksualizm - miał być protektorem gejów, a homoseksualizm był jednym z jego sposobów uwodzenia. W Dictionnaire Infernal Collina de Plancy jest przedstawiony z ciałem człowieka, kozimi nogami zakończonymi szponami, wężowym ogonem i trzema głowami - jedna człowieka zionącego ogniem, druga barana i trzecia byka. Jedzie na hybrydzie lwa ze smoczymi skrzydłami i szyją.] Cynthia Witthoft
22 Aug 2011
735
Share Video

2:36
Make your mother proud by giving your shoes the kind of shine you could shave in.
7 Mar 2008
790
Share Video

3:01
bo nie moglem tu znalezc ;)
21 Mar 2008
341
Share Video

0:36
dance baby dance
9 Feb 2009
258
Share Video

2:35
Kawaler dla Joli
13 Apr 2008
2217
Share Video