Results for: shajarian Search Results
Family Filter:
6:14
خدا شاه را بیآمرزد!" این جمله را در دادگاه انقلاب در ضمن دفاعیه خود برای انتقاد از مظالم جمهوری "نه‌" اسلامی و "نه" ایرانی بیان کردم. قاضی- جواهری،دادستان و سایرین همه سکوت کردند. "خدا شاه را بیآمرزد!" از نظر حقوقی "اقرار به خدمات" محسوب میشود و صد هامیلیون بار توسط مردم،روحانیون و حتی پاسداران اعتراف شده است. فقط و فقط سپاسگذاری و قدردانی از "خدمتگذاران" است که امکان رشدّ "خدمتگذاران" بیشتری را فراهم میسازد والا تهمت،تهدید،توهین و جنایت علیه "خدمتگذاران" ملّت را دچار کمبود"خدمتگذاران" میکند مردم وظیفه دارند تا عمل کرد تمام سیاستمداران را با حسن نیّت قلمداد نموده مگر اینکه خلاف آن در یک دادگاه "عمومی بی طرف" ثابت شود در تاریخ ایران چنین دادگاهی ثبت بگردیده است "مجموعه" عمل کرد سیاستمداران مورد قضاوت قرار میگیرد نه تک به تک؛ هر قضایی منصف میداند که سیاستمداران "آدمند" و احتمال اشتباه دارند؛ و در برابر "اشتباه"امنیّت کامل دارند مگر ثابت شود ‌"اشتباه عمدی بوده و با نیّت بد و یا طرح ریزی بوده" است سیاستمداران در ایران مُشکلات فراوانی از سوی احزاب فاسد مخالف دارند و نیروی عظیم دولت غالبا صرف خنثی کردن ایشان میگردد البته همه میداند که سخن از شاه گفتن به معنای گرایش و یا طرفداری از حزب و دسته ای نیست
5 Sep 2010
1873
Share Video

6:53
2 سرگرد نورحقیقی : ایران من واین سیاست بی پدرمادر - خدا شاه را بیآمرزد!" این جمله را در دادگاه انقلاب در ضمن دفاعیه خود برای انتقاد از مظالم جمهوری "نه‌" اسلامی و "نه" ایرانی بیان کردم. قاضی- جواهری،دادستان و سایرین همه سکوت کردند. "خدا شاه را بیآمرزد!" از نظر حقوقی "اقرار به خدمات" محسوب میشود و صد هامیلیون بار توسط مردم،روحانیون و حتی پاسداران اعتراف شده است. فقط و فقط سپاسگذاری و قدردانی از "خدمتگذاران" است که امکان رشدّ "خدمتگذاران" بیشتری را فراهم میسازد والا تهمت،تهدید،توهین و جنایت علیه "خدمتگذاران" ملّت را دچار کمبود"خدمتگذاران" میکند مردم وظیفه دارند تا عمل کرد تمام سیاستمداران را با حسن نیّت قلمداد نموده مگر اینکه خلاف آن در یک دادگاه "عمومی بی طرف" ثابت شود در تاریخ ایران چنین دادگاهی ثبت بگردیده است "مجموعه" عمل کرد سیاستمداران مورد قضاوت قرار میگیرد نه تک به تک؛ هر قضایی منصف میداند که سیاستمداران "آدمند" و احتمال اشتباه دارند؛ و در برابر "اشتباه"امنیّت کامل دارند مگر ثابت شود ‌"اشتباه عمدی بوده و با نیّت بد و یا طرح ریزی بوده" است سیاستمداران در ایران مُشکلات فراوانی از سوی احزاب فاسد مخالف دارند و نیروی عظیم دولت غالبا صرف خنثی کردن ایشان میگردد البته همه میداند که سخن از شاه گفتن به معنای گرایش و یا طرفداری از حزب و دسته ای نیست ایران یک حقوقدان نداشت که به شاه بگوید که هر "قرارداد" یک پایان مدّت دارد ولزامی به اخطار نیست آنهم از ۶ سال قبل؛ شاه با این اخطار بی جا در واقع گور خود را برای سال ۱۹۷۹ کند شاه با این بی خردی آشکار،از سال۱۹۷۳ ایران را هدف انواع دسایس شوم وتوطئه های خطرناک قرار داد؛ در سال ۱۹۷۴ فرانسوهایها در "لوموند اعلام کردند که :سرهنگ امیرحسین ربیعی کودتا میکند و اوّلین رِئیس جمهور ایران خواهد شد" گزافه گویی از مشخصات بارز ایرانیان است،این سند تاریخی ثابت میکند که واژه "انقلاب" برای سر پوشی توطئه شرکتهای نفت آمریکایی با دانشجویان ، شرکت نفت، و احزاب فاسد ساخته شد تا اخراج شاه را تفسیر کند
24 Oct 2010
2666
Share Video

10:56
This video is made by Major Nourhaghighi on a Persian Music in the memory of all Iranian Air Force Fighter Pilots who died during Eight years war of American & Iraq against Iran, and all pilots who died on the line of duty. This photo shows Major Nourhaghighi and Iranian pilots in Graduation Ceremony at the Pakistan Air Force Academy in 1969. Major Nourhaghighi took photos and videos at Algonquin Park, North of Ontario, Canada
25 Nov 2010
966
Share Video

7:16
*******www.csiarts****/ Music by Gorooh-e Dastan and Homayoun Shajarian. Composer, Said Farajpoory. On a poem by Siavash Kasraie: Siavash Kasraie (also spelled as Siavash Kasrai, Persian: سياوش كسرايي ) (February 25, 1927, Isfahan - February 8, 1996, Vienna) was an Iranian poet. *******gmahdavi.persiangig****/audioA... Kasraie graduated from Tehran University, Faculty of Law. A native of Isfahan, his first collection of poetry was published in 1957. His second book, Arash the Archer (1959), brought him immediate fame. This epic narrative, based on ancient Persian myth, depicts Arash's heroic sacrifice to liberate his country from foreign domination. In his historical stories, Kasraie demonstrates a clear sense of class-consciousness. Kasraie's basic impulse was lyric, rather than epic. He reflects his individual personality in his poems. He has composed many revolutionary poems, of which some have served as anthem for political parties. بخش‌هایی که درون کروشه قرار گرفته‌اند، اجرا نشده‌اند. وطن! وطن! نظر فکن به من که من به هر کجا، غریب‌وار که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام (=خوابیده‌ام) همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام اگر که حال پرسی‌ام تو نیک می‌شناسی‌ام من از درون قصه‌ها و غصه‌ها برآمدم [حکایت هزار شاه با گدا حدیث عشق ناتمام آن شبان به دختر سیاه چشم کدخدا ز پشت دود کشت‌های سوخته درون کومه های سیاه ز پیش شعله‌های کوره‌ها و کارگاه تنم ز رنج، عطر و بو گرفته است رخم به سیلی زمانه خو گرفته است اگر چه در نگاه اعتنای کس نبوده‌ام یکی ز چهره‌های بی‌شمار توده‌ام] چه غمگنانه سال‌ها که بال‌ها زدم به روی بحر بی‌کناره‌ات که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی به اوج رفت موج‌های تو که یاد باد اوج‌های تو [در آن میان که جز خطر نبود مرا به تخته‌پاره‌ها نظر نبود نبودم از کسان که رنگ و آب دل ربودشان به گودهای هول بسی صدف گشوده‌ام گهر ز کام مرگ در ربوده‌ام بدان امید تا که تو دهان و دست را رها کنی دری ز عشق بر بهشت این زمین دل فسرده واکنی به بند مانده‌ام شکنجه دیده‌ام سپیده هر سپیده جان سپرده‌ام هزار تهمت و دروغ و ناروا شنوده‌ام اگر تو پوششی پلید یافتی ستایش من از پلید پیرهن نبود نه جامه، جان پاک انقلاب را ستوده‌ام] کنون اگر که خنجری میان کتف خسته‌ام اگر که ایستاده‌ام و یا ز پا فتاده‌ام برای تو، به راه تو شکسته‌ام [اگر میان سنگ‌های آسیا چو دانه‌های سوده‌ام ولی هنوز گندمم غذا و قوت مردمم همانم آن یگانه‌ای که بوده‌ام] سپاه عشق در پی است شرار و شور کار ساز با وی است دریچه‌های قلب باز کن سرود شب شکاف آن ز چار سوی این جهان کنون به گوش می‌رسد من این سرود ناشنیده را به خون خود سروده‌ام [نبود و بود برزگر را چه باک اگر برآید از زمین هر آنچ او به سالیان فشانده یا نشانده است] وطن! وطن! تو سبز جاودان بمان که من پرنده‌ای مهاجرم که از فراز باغ با صفای تو به دوردست مه گرفته پر گشوده‌ام Thanks to: Merdad Javadi for puting the complete Persian version of the poem in *******www.semital****/song/35933.htm
9 Aug 2009
5657
Share Video

6:23
سرگرد نورحقیقی:ایران و این سیاست بی پدرومادر ۱ La culture des Iraniens, le pouvoir politique et la religion sont trop complexes pour être juge, sans une étude complète d'un côté les Iraniens sont musulmans et ils doivent suivre les ordres religieux et de l'autre côté, ils doivent suivre les règles des parlements. Cette vidéo porte sur la Seconde Guerre mondiale montre bien que l'Iran a s'engager dans une guerre avec la Colombie, le russe et américaine, leader dans le "coup Fatva islamique fait que l'islam ne permet pas de service obligatoire dans l'armée mis fin à toutes les soudures à gauche de la guerre, et Reza Shah a été arrêté et l'envoyer à l'exil . Major Nourhaghighi pour faire de cette vidéo a utilisé Late ALI série HATAMI nommé Hands Herza Dastan milliers |], avec Soung de Shajarian
8 Jan 2010
627
Share Video