Nederland is in Gevaar - Geert Wilders Tegen Het ESM Verdrag

  • Share
    Share Video

  • Add
  • More
    Report this video as:
0 0
You have already voted for this video.
*******worldtv****/vrij-nederland *******nos.weblog.nl Wilt u beter het verdrag Lezen klik groot scherm Ne...
*******worldtv****/vrij-nederland *******nos.weblog.nl Wilt u beter het verdrag Lezen klik groot scherm Nederland is in Gevaar - Geert Wilders Tegen het ESM Verdrag. Brief Minister De Jager aan de Tweede Kamer dd. 29 november 2011: Lees Meer op *******nos.weblog.nl Alles over het ESM Verdrag. De voorrechten en immuniteiten die gelden voor het ESM en voor de personen die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd. Aan alle internationale organisaties en de personen die daarvoor werkzaam zijn worden in zekere mate voorrechten en immuniteiten toegekend teneinde hun onafhankelijk functioneren mogelijk te maken. Dit wordt gedaan om de internationale organisatie, in dit geval het ESM, in staat te stellen op onafhankelijke wijze zijn taken te vervullen en te voorkomen dat staten met oneigenlijke middelen druk uitoefenen op de organisatie en diens personeel. Verdragstekst: •3. Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financieringsinstrumenten. Dus het ESM kan zelf bepalen of men afstand doet van de vrijstelling van rechtsvervolging. Ziet u het voor u, een instituut dat de wet overtreedt mag zelf besluiten om zich bij de rechter te melden. •4. De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard. Zijn deze vergaande beschermende maatregelen gangbaar voor een internationale organisatie om op onafhankelijke wijze zijn taken te vervullen? Dan zijn deze organisaties ongeschikt om te functioneren binnen een democratisch bestel. •5. Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar. Dus er kan niet op bevel van het Europees Gerechtshof inzage worden geëist in het archief en alle documenten? Dit gaat toch veel verder dan het op onafhankelijke wijze kunnen functioneren. •6. De terreinen van het ESM zijn onschendbaar. Dit is vergelijkbaar met Vaticaanstad, de City van Londen en de BIS Bank in Basel en een duidelijk signaal dat het gaat om een staat in de staat. •7. Elk ESM-lid dat en elke staat die de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten van het ESM heeft erkend, staat voor de officiële mededelingen van het ESM dezelfde behandeling toe als die welke de officiële mededelingen van een ESM-lid genieten. Een bonus voor degene die de implicatie hiervan kan uitleggen. Het is in elk geval een mooi staaltje van cryptische formulering. •8. Voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden waarin dit Verdrag voorziet, zijn alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook. Dit ter bepaling door het ESM zelf. Opnieuw een bevestiging van het ontbreken van werkelijk democratisch gehalte. Artikel 30 Immuniteiten van personen •1. In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoerders, plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging voor wat zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten onschendbaarheid wat hun officiële papieren en documenten betreft. Dus, als achteraf wordt vastgesteld dat wat bestuur en medewerkers van het ESM hebben gedaan of geschreven niet door de beugel kan, dan is er geen rechter die hen hiervoor ter verantwoording kan roepen. Dit geeft ruimte om mee te werken aan activiteiten die afwijken van de doelstelling van het ESM, zonder hierop aangesproken te kunnen worden.
Categories:
Related